amansızlıq

amansızlıq
is. Rəhmsizlik, mərhəmətsizlik; barışmazlıq, sərtlik; şiddət. Mübarizənin amansızlığı. – Bütün bunlar, elə bil, düşmənlərin amansızlığını, inad və qətiyyətini daha da artırmışdı. Ə. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • azğınlıq — is. Vəhşilik, sərtlik, amansızlıq; qəzəb və hiddət, başlı başınalıq. Düşmənin azğınlığı. Azğınlıq etmək. // Qudurğanlıq, lovğalıq, təkəbbürlük …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • barışmazlıq — is. 1. Heç bir sazişə, heç bir sülhə yol verməməzlik. 2. məc. Qətilik, amansızlıq. Mübarizədə barışmazlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • birəhmlik — is. köhn. Rəhmsizlik, amansızlıq, daşürəklilik. <Hacı Nuru:> Görərsiniz ki, o vaxt . . nə işlər sizin balalarınızın başına gətiriblər, nə birəhmlik onlar haqqında ediblər. M. F. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəlladlıq — is. Zalımlıq, qəddarlıq, amansızlıq, mərhəmətsizlik, yırtıcılıq. <Elxan:> Mən üzümə bir din qalxanı çəkib, cahangirlərin cəlladlığını qəbul edə bilmərəm. C. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • daş — is. 1. Təbiətdə parçalar, yaxud böyük və kiçik kütlələr şəklində təsadüf olunan, suda həll olunmayan bərk cisim (süxur). Küçələrə daş döşəmək. – Bütün izdiham əlinə keçən daş, kəsək parçalarını alovun üstünə yağdırdı. . M. Hüs.. <Rübabə>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • daşqəlalilik — is. Rəhmsizlik, mərhəmətsizlik, sərtlik, amansızlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • imansızlıq — is. 1. Dinsizlik, kafirlik. 2. məc. Mərhəmətsizlik, insafsızlıq, qəddarlıq, amansızlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • inkvizitorluq — is. Zalımlıq, cəlladlıq, amansızlıq, zülmkarlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qatılıq — is. 1. Qatı şeyin halı, xassəsi; bir şeyin bərkliyi ilə mayelik arasında olan halı (sıyıqlıq, duruluq ziddi). 2. Sıxlıq, kəsiflik, qəlizlik. 3. Şiddət, şiddətlilik, sərtlik. 4. məc. Mərhəmətsizlik, rəhmsizlik, amansızlıq. Hər kimin daş kimi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qəddarlıq — is. Rəhmsizlik, mərhəmətsizlik, amansızlıq, zalımlıq. Yağıları sevindirdik, bəs eləyər! Al mumluğu; al, qəddarlıq öyrət bizə! M. Araz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”